Yinyogalärarutbildning på distans

Bli diplomerad yinyogalärare på hemmaplan! Corona-säkrad distansutbildning med start i augusti 2020.

Efter att ha genomfört och lett flera yinyogalärarutbildningar på plats runt om i Sverige erbjuder jag från och med höstterminen 2020 en lärarutbildning på 100 timmar på distans! Det ger dig en 100% Corona-säkrad väg till att bli diplomerad yinyogalärare – och är också ett fullgott alternativ för dig som inte kan resa, avsätta flera helger/en vecka hemifrån eller för dig som befinner dig långt borta någonstans i världen.


Kursen innehåller sjutton genomgångar samt fem teoretiska och två praktiska inlämningsuppgifter, som du får feedback på av mig. Sedan är det dags för diplomering, med en teoretisk och en praktisk del: en hemtenta och ett diplomeringspass på 75 minuter, som du sätter samman och – efter feedback på ditt upplägg – genomför med minst två deltagare, filmar och skickar in till mig.

Diplomeringspasset kan även göras på plats under en diplomeringsdag i Arboga eller på annan plats, om ett större antal deltagare finns där.

Utöver den återkoppling du får på inlämningsuppgifterna, följer jag dig under utbildningsprocessen, svarar på frågor och stöttar dig med feedback och tips så mycket du behöver. Vi planerar in tre samtal (ett inledande, ett i mitten och ett på slutet). Därutöver erbjuder jag tre allmänna fråge- och inspirationsstunder under terminen, som alla deltagare kan vara med på om de så önskar och då även få möjlighet att utbyta erfarenheter med andra kursdeltagare.


Genomgångar:

 1. Yinyogans grunder, nyckelbegrepp och historia
 2. Yinyogans anatomi, fascia, livsenergi och andning (inkl. myofasciella kedjor och meridianer)
 3. Insiktsmeditation, mindfulness och bodyscan
 4. Indelning av positioner enligt ryggradsläge
 5. Indelning av positioner enligt kroppsdelar som sträcks ut
 6. Yinyogapositioner del 1
 7. Yinyogapositioner del 2
 8. Yinyogapositioner del 3
 9. Vilopositioner och utjämningspositioner
 10. Särskilda besvär och kontraindikationer
 11. Undervisningsteknik:
 • Hur du instruerar positionerna
 • Hur du ser när det behövs variationer, hjälpmedel eller hands-on-assistering
 • Hur du börjar
 • Hur du avslutar
 • Tips till dig som yinyogalärare
 • Instruktioner till deltagarna
 • Frågor du kan ställa till deltagarna
 • Hur du tar emot och handleder deltagare
 • Rösthantering
 1. Centrering och avslappning
 2. Exempelpass 30 min.
 3. Exempelpass 45 min.
 4. Exempelpass 60 min.
 5. Exempelpass 75 min.
 6. Exempelpass 90 min.

När du betalt in kursavgiften får du full tillgång till hela undervisningsmaterialet (under hela kursen och fram till ett år efter diplomeringen, för att du ska kunna gå tillbaka och repetera).

Individuella samtal (online eller på telefon)

Samtal 1: Inledande samtal innan kursen påbörjas. Du berättar om dina förutsättningar och jag berättar om upplägget. Vi bestämmer datum och tid för samtal 2 och 3.

Samtal 2: I mitten av kursen, för att stämma av. Instruktioner för de praktiska uppgifterna.

Samtal 3: Diskussion av dina svar på hemtentan. Förberedelse för diplomeringspasset.

Gemensamma samtal med frågor, svar och diskussion (online/Zoom): Tre tillfällen

Skriftliga uppgifter 

Förberedelse: Ta del av aktuella genomgångar (står inom parentes efter uppgiften)

Genomförande: Svara på frågor till aktuella föredrag/genomgångar på lärplattformen!

 • Svara på ledfrågor till föredrag 1: Yinyogans grunder, nyckelbegrepp och historia (moment 1)
 • Svara på ledfrågor till föredrag 2: Yinyogans anatomi, fascia, livsenergi och andning (moment 2)
 • Svara på ledfrågor till föredrag 3: Insiktsmeditation, mindfulness och bodyscan (moment 3)
 • Svara på frågor om positioner (moment 4-10)
 • Svara på frågor om undervisningsteknik, centrering och avslappning (moment 11-12):

Praktiska uppgifter

Förberedelse: Se exempelpassen (moment 13-17)

Genomförande: Sätt samman ditt pass i skrift – maila script – få feedback – gör ev. ändringar i ditt script – spela in passet med minst en deltagare – skicka in inspelningen – få feedback

 • Pass 1: 30 min.
 • Pass 2: 60 min. 

Diplomering

När du har gått igenom alla ovanstående delar är det dags för diplomering. Den består av två delar:

Del 1 = teoretisk del: Hemtenta med ett urval frågor på hela kursinnehållet. Obs! Du tar dig den tid du behöver och får naturligtvis gå tillbaka och titta på genomgångar för att hitta svar du har glömt.

Del 2 = praktisk del: Diplomeringspass. Du sätter ihop ett yinyogapass på 75 minuter. Du mailar ditt script till mig, får feedback och gör ev. ändringar i ditt scriptDärefter är det dags för dig att antingen komma till yinyogastudion i Arboga (eller annan stad enligt överenskommelse) på diplomeringsdag eller genomföra passet hemma med minst tre deltagare, filma dig själv när du undervisar och skicka in inspelningen till mig.

Diplom

Efter godkänd diplomering får du ett diplom på att du har genomfört fullständig yinyogalärarutbildning på 100 h hos Elisabeth Kaufmann. Utbildningen är certifierad av Yoga Productions.

Vill du ha mer information? Kontakta gärna Elisabeth Kaufmann på info@yogaproductions.se, 070-2231858 eller här.


Om anmälan, inbetalning av kursavgift och tillgång till lärplattform

När jag fått din anmälan:

 • ringer jag dig för att boka ett första konsultationssamtal
 • skickar jag dig en faktura på kursavgiften via mail

När du har betalat in kursavgiften får du inloggningsuppgifter som ger dig full tillgång till lärplattformen där allt material finns (dock tidigast 10 augusti 2020). Från och med det datum då du får inloggningsuppgifterna har du ett år på dig att genomföra alla moment i utbildningen. Efter diplomeringen får du ha kvar din tillgång till lärplattformen under ett år, för att du ska kunna gå tillbaka och repetera när du behöver det under ditt första år som diplomerad yinyogalärare. Det innebär att du kan få ha tillgång till hela materialet under max två års tid sammanlagt.

Kursavgift: 9900:- exkl. moms (12375:- inkl. moms)

Early bird:

 • 500:- rabatt vid anmälan senast 31 juli: 9400:- exkl. moms (11750:- inkl. moms).

Så här betalar du:

När du har anmält dig får du en faktura på kursavgiften. Väljer du Early bird behöver du betala in hela kursavgiften senast 31 juli för att Early bird-priset ska gälla. Vid senare betalning gäller ordinarie pris. När du har betalt in kursavgiften får du dina individuella inloggningsuppgifter till lärplattformen där allt material finns, dock tidigast 10 augusti 2020.

Möjlighet till delbetalning

Väljer du att dela upp betalningen, kan du göra det på tre, sex eller tolv månader.  Delar du upp den på tre månader betalar du en tredjedel av ordinarie pris varje månad, dvs 4125:- inkl. moms (3300:- exkl. moms). Det kan du göra utan att det tillkommer några avgifter. Delar du upp betalningen på sex månader tillkommer 6,9% ränta, totalt 854:-. Då betalar du per månad 2205:- inkl. moms (1764:- exkl. moms). * Delar du upp betalningen på tolv månader tillkommer 10,51% ränta, totalt 1301:-. Då betalar du per månad 1140:- inkl. moms (912:- exkl. moms). **

Ange i din anmälan att du önskar delbetalning och önskat antal månader. Du får då ett avbetalningskontrakt som du ska skriva på och skicka tillbaka. Vid delbetalning får du tillgång till lärplattformen när du skrivit på avbetalningskontraktet och gjort första delbetalningen, dock tidigast 10 augusti 2020.

*Totalpriset för kursen vid uppdelning av betalningen på sex månader blir 13229:- inkl. moms (10583:20 exkl. moms).

**Totalpriset för kursen vid uppdelning av betalningen på tolv månader blir 13675:- inkl. moms (10940:- exkl. moms).

Om Elisabeth 

Elisabeth Kaufmann driver Arboga Yinyogaakademi, som erbjuder både grundläggande och fördjupande kurser i yinyoga samt yinyogalärarutbildningar (läs mer på ayya.se). Elisabeth är Yoga Alliance-certifierad (RYT 500) hatha yogalärare, vidareutbildad i yinyoga hos Magdalena Mecweld, Sarah Powers, Bernie Clark och Paul Grilley. Hösten 2018 utkom hennes yinyogabok Lilla Positionsboken.

Scroll to Top